Every journey starts with one single step - Lao -Tse

De schoonheid en de kracht van mijn bedrijf, ligt hierin dat ik het werken in organisaties vereenvoudig en tegelijkertijd de effectiviteit van wat we doen vergroot. Er zit veel bemoedigends in eenvoudige helderheid over wat essentieel is en wat niet." - Jim Collins -

Waarden: kwaliteit, betrouwbaarheid, compassie en authenticiteit . De kracht zit in de focus op het met aandacht doen van de juiste dingen, resultaat gericht én in het eenvoudig hanteerbaar maken van complexe zaken.

Visie

Clear Essence is in 2006 ontstaan vanuit jarenlange Organisatie Advies/ Change Management ervaring en de behoefte het ánders cq zinvoller aan te pakken.

Veel bedrijven hebben een Mission Statement waarin Organisatie waarden als onderdeel van hun identiteit worden benoemd. De realiteit is echter dat deze bedrijven vaak niet in line zijn met deze waarden. Het Mission statement verwordt dan tot een leeg marketing instrument.

Krachtige en succesvolle leiders besturen hun bedrijven vanuit de integratie van persoonlijke en bedrijfsmatige waarden.

Clear Essence legt de nadruk op Waarden als fundament van het bedrijf. Om vervolgens vanuit deze Waarden, dit hart, de visie en strategie te ontwikkelen. Tijdens de implementatie wordt de architectuur van het bedrijf hiermee in overeenstemming gebracht.

Mensen zoeken steeds meer naar erkenning van hun persoonlijke waarden in het werk dat ze doen. Mensen willen er toe doen en van betekenis zijn voor een groter doel.

Ik doe wereldwijd onderzoek in bedrijven die gebouwd zijn vanuit Waarden en iedere keer als ik in zo'n bedrijf naar binnen stap voel ik me welkom. De ervaring van de leiders van deze bedrijven is dat Waarden gedrevenheid en Winst maken elkaar versterken of zoals Ray Anderson (oprichter van Interface Atlanta) tegen mij zei: Do Well by doing Good!

Strategie

Clear Essence werkt op basis van aanbevelingen en dus vertrouwen. Ze blijft klein en kiest voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Clear Essence werkt met commerciële bedrijven: van Consultancy tot Productie, voornamelijk met bedrijven waarin de eigenaren leiderschapsposities bekleden, leiders die daadwerkelijk een verschil willen maken.