Organisatie coaching

OC richt zich op het blootleggen van het waardenfundament (de zijnswaarde) van het bedrijf om er vervolgens vanuit verbinding mee te leven.

Om dit te realiseren ontwerpt Clear Essence samen met het bedrijf een programma op maat. De kritische klant, van het bedrijf waar Clear Essence mee werkt, krijgt altijd een plaats binnen het Ontwikkelingstraject.

Enkele Vraagstellingen

 • We zijn heel succesvol als bedrijf, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we niet aan ons succes ten onder gaan?
 • We krijgen het niet voor elkaar om een gezamenlijke lange terrmijn visie te ontwikkelen
 • Hoe kunnen we ons bedrijf toekomst proof maken?
 • Wij hebben onze medewerkers verwend, hoe kunnen we de omslag maken naar het nemen van eigen verantwoordelijkheid?
 • Wij vormen nu een zelfstandig bedrijf maar wie zijn wij en wat willen we eigenlijk?

Excutive coaching

Dit kan individueel of als team en is bedoeld voor: executives, managers en ervaren professionals.

Thema's

 • Persoonlijke Groei
 • Authenticiteit
 • Leiderschap ontwikkeling
 • Het in beweging krijgen van een bedrijf

Op organisatieniveau implementeer ik coaching als organisatie ontwikkelingsinstrument.

Team excellence

Het bouwen van Strategische Teams

Het bouwen en ontwikkelen van een Strategisch Team dat de wereld in wordt gestuurd met een opdracht. Een Team dat in korte tijd moet presteren.

Ik maak een SWOT analyse o.b.v.:

 • Potentieel onderzoek op basis van MBTI
 • Waarden van het bedrijf
 • Competenties horend bij rol/opdracht

Die duidelijk in kaart brengt:

 • Wie zijn de beste personen voor dit team
 • Wat is de specifieke kracht van dit team
 • Wat mist dit team en (of) moet nog ontwikkeld worden

Vervolgens begeleid ik deze ontwikkeling.

Conflict Oplossing

Clear Essence kijkt naar conflicten als mogelijkheid tot groei.

Als structuur hiervoor gebruikt Clear Essence

 • Individuele diepte-interviews
 • MBTI Teamprofiel
 • Oorzaken die leiden tot het conflict transparant maken
 • Acceptie mogelijk maken
 • Verantwoordelijkheid nemen voor consequenties
 • Werken aan teamonwikkeling/groei

Bedrijfsethiek & integriteitsmanagement

Omdat bedrijfsethiek een intergraal onderdeel is van Good Governance richt Clear Essence zich sinds 2011 tevens op ethische vraagstukken binnen bedrijven.

Enkele vraagstellingen

 • Kan Clear Essence zitting nemen in een onafhankelijke commissie die de bedrijfsethiek van ons bedrijf bewaakt?
 • Kan Clear Essence vanuit de bedrijfsethiek een rol spelen in onze Raad van Commissarissen?

Integriteitsmanagement

 • Advisering
 • Training
 • Implementatie